Fjellrev i Finnmark

lo

Tiltak og forskning 2004-2016

Fjellreven har blitt sjelden i Finnmark, og det er sannsynlig at nedgangen i fjellrevbestanden her skyldes de samme faktorer som har ført til at fjellreven er på randen av utdøelse i resten av Fennoskandia. Likevel har fjellreven noe andre forhold enn forøvrig i Fennoskandia i og med at den finnes på kysthalvøyene i den østlige delen av Finnmark. Fjellrevens tilstedeværelse på halvøyene gir gode muligheter for både forskning og forvaltning, og det er disse mulighetene vi ønsker å utnytte i prosjektet.

"Fjellrev i Finnmark" er finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning

Målsetninger for prosjektet